Bohusleden

Bohusleden löper genom Kynnefjäll på sin väg mellan Strömstad och Lindome. Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 370 km, av naturskön och omväxlande vandring, varav 70 km i nord-sydlig riktning genom Munkedals kommun. Etapp 18-20 går över Kynnefjäll.

Kynnefjälls högsta punkt, Vaktarekullen där etapp 19 slutar, reser sig 207 meter över havet. Här hade forna tiders vallpojkar god utblick över boskapen och en milsvid utsikt över det trädfattiga landskapet.

KynnefjällsNatur ligger endast 5km från Bohusleden och vi har anslutningsleder både norr- och söderifrån.