Bågskytte – laporte archery

Laporte Archery – ”A new game is born”. Vi är ägare till en av Sveriges tre kastare för bågskytte mot rörliga mål. Denna sport och jaktform börjar bli mycket populär i Europa. Tidsåtgång: 1-2 timmars skytte under handledning.

Pris: 2000kr
I grundpriset inkluderas 10st deltagare
ytterligare deltagare betalar 200 kr/p